Madlenianum
Opera i teatar MADLENIANUM osnovan je 1997. godine, kao prva privatna opera u ovom delu Evrope. Osnivač i donator MADLENIANUMA je gospođa Madlena Zepter, čija ulaganja u kulturu i umetnost predstavljaju najveći savremeni mecenat u ovoj oblasti, ne samo u našoj zemlji već i u evropskim razmerama, uopšte. MADLENIANUM je organizovan kao model novog muzičko scenskog pozorišta kod nas bez sopstvenog ansambla, ali sa stalnim organizaciono upravnim aparatom i tehničkom ekipom. Generalni direktor je Danka Teodorović.

Posle sedam godina rada i pet faza rekonstrukcije, 19. aprila 2005. otvorena su vrata u potpunosti obnovljenog, rekonstruisanog i koncepcijski obogaćenog zdanja. Uklopljen u ambijent i duh starog Zemuna, MADLENIANUM je centar kulturnih i umetničkih zbivanja ovog dela Beograda. Svojim izgledom, stilom i elegancijom enterijera, ekskluzivnim sadržajima i vrhunskom scenskom tehnikom i opremom, ovaj objekat zadovoljava najveće evropske zahteve ove vrste.

MADLENIANUM je do kraja sezone 2004/2005 realizovao 610 izvođenja koja je videlo više od 250.000 posetilaca. Po prvi put ove sezone, uz operski, baletski i koncertni program, MADLENIANUM uvodi i dramski repertoar.

Od prvih dana svoga postojanja, MADLENIANUM se opredelio za rad na stvaranju opere kao teatarske umetnosti u kojoj se međusobnim zbližavanjem muzičkog i dramskog teatra sugeriše otvaranje novih i do sada neosvojenih umetničkih prostora. Upravo iz tog razloga MADLENIANUM angažuje istaknute dirigente, reditelje kao i umetničke ansamble kojima su ove ideje bliske.

Zemun i MADLENIANUM su već tradicionalno u letnjim mesecima mesto održavanja Festivala monodrame i pantomime.

MADLENIANUM planira nove umetničke poduhvate u zemlji i u svetu, kojima želi da afirmiše visoke vrednosti muzičko-scenske umetnosti, sledeći savremene trendove i umetničke izazove.


MADLENIANUM
GLAVNA 32, ZEMUN
3162797
http://www.madlenianum.rs

Izvor: http://www.madlenianum.rs