POZORIŠTE "SLAVIJA" - PREDSTAVE1/6
CACIJEV USPOMENAR (Milan Caci Mihailović)

 

Autor: MILAN CACI MIHAILOVIĆ
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
CIMERI

 

Autor:
Vrsta predstave.: KOMICNI KAMERNI MJUZIKL
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
ČOVEK U CRVENOM ODELU - gostovanje

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
DIVLJAČ JE PALA

 

Autor: MILADIN ŠEVARLIĆ
Vrsta predstave.: DRAMA
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
DOGODINE U ISTO VREME

 

Autor:
Vrsta predstave.: KOMEDIJA
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - 97 I PO KORAKA NA PUTU - Rusija

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - BEZ MIRAZA - Rusija

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - IZA ZATVORENIH VRATA - Egipat

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - MEDEJA - Kazahstan

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - ŽENA KOJA NIJE HTELA DA SE SPUSTI NA ZEMLJU - Izrael

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL - ŽENIDBA - Rusija

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL SLAVIJA 2015 - JUDA IZ GOLOVLJEVA, Sankt Peterburg, Rusija

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL SLAVIJA 2015 - KOMAD, Podgorica, Crna Gora

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL SLAVIJA 2015 - PETER@BURG, Tel Aviv, Izrael

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
FESTIVAL SLAVIJA 2015 - PRE DORUČKA, Aleksandrija, Egipat

 

Autor:
Vrsta predstave.:
Mesto izvođenja: POZORIŠTE "SLAVIJA"
 
 
 1/6