SUMNJA - KAMERNI TEATAR 55, DANI SARAJEVA - UMETNICI