HALO, BEOGRAD - UMETNICI
 Autor:
MOMO KAPORMOMO KAPOR
 Igraju:
RADA ĐURIČINRADA ĐURIČIN