FILOMENA MARTURANO - GOSTOVANJE CENTRA ZA KULTURU TIVAT - UMETNICI